RePG Enerji ile gelecekte enerji üretimi ve enerji altyapılarının dönüşümü nasıl olacak?

You are here:

RePG sayesinde küçük yatırımlarla geleceği şekillendirebiliriz...

RePG Enerji Lider Yatırımcısı ve TRANGELS Kurucu Ortağı Hüseyin KARAYAĞIZ ile gelecekte enerji üretimi ve enerji altyapılarının dönüşümünden bahsettik.

Günümüzde karbon temelli enerjilerin kullanıldığını ancak tükenmekte olduklarını söyledi. Bunun yanı sıra güneş, rüzgar, biyoenerji gibi yenilenebilir enerjilerin kullanıldığını fakat bunların da çok büyük alanlara ve ilk yatırım maliyetlerine ihtiyaç duyduğunu bu sebeple ReGP ile yeni bir yenilenebilir enerji olarak listeye ekleneceklerini ifade etti. Üretim-dağıtım-tüketim yapısından üreten-tüketen yapısına geçileceğini öngördüklerini anlattı.