RePG Sistemleri Çevre Dostudur

You are here:

RePG Nasıl Çalışır?
RePG Sistemleri Çevre Dostudur

RePG sistemi herhangi bir tehlikeli kimyasal bileşen içermeyen ve geri dönüştürülebilen birden fazla tuz bazlı solüsyon içerir, sistem herhangi bir sera gazı yaymadan çalışır ve çevre dostu jeneratör olarak tanımlanabilir.