RePG Ağır Sanayideki 100°C Atık Isılardan Elektrik Üretir!

You are here:

Ağır Sanayideki 100°C üzerindeki atık ısılardan elektrik üretim sistemlerin ilk kurulum maliyetleri çok yüksek, düşük verimli ve çok geniş alan ihtiyacı vardır.
RePG Sanayi ortamlarındaki atık ısıdan enerji üretimi 120°C 'den değil, 0°C'den başlar.