Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca REPG Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Biz”, “REPG Enerji”) olarak, iş başvuru formunu (“Form”) doldurmanız esnasında elde edilen verilerinize ilişkin siz çalışan adaylarımızı (“Çalışan Adayı”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Teknokent Arı No: 2/50/6 Sarıyer/İstanbul merkezinde kurulu, 30280-5 sicil numaralı REPG Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
Kimlik Ad Soyad Çalışan Adayı Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi İlgili Kişi’yi iş başvurusuyla eşleştirebilmemiz bakımından Ad Soyad verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır
Referans Olan Kişi* Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru sürecinin yürütülmesi kapsamında Referans Olan Kişi’nin Ad Soyad verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Doğum Tarihi Çalışan Adayı Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi 4857 sayılı İş Kanunu madde 71 uyarınca ‘belirli bir yaş altındaki kişileri çalıştırmama’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
İletişim E-Posta Adresi Çalışan Adayı Çalışan Adayı ile iletişim sağlanabilmesi Başvurunun değerlendirilmesi sürecinde ve/veya sonucunda Çalışan Adayı ile iletişime geçebilmemiz bakımından E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
  İletişim Telefon Numarası Çalışan Adayı E-posta kanalının iş başvurusuna ilişkin Çalışan Adayı’na ulaşmak için yetersiz kaldığı durumlarda İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi E-posta kanalının başvurunun değerlendirilmesi sürecinde ve/veya sonucunda İlgili Kişi ile iletişime geçmede yetersiz kalması halinde İlgili Kişi ile iletişim sağlanabilmesi bakımından Telefon Numarası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor.
Referans Olan Kişi* Çalışan Adayı hakkında referans edinilerek iş başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru sürecinin yürütülmesi kapsamında Referans Olan Kişi’nin Telefon Numarası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması
Mesleki Deneyim Eğitim Durumu Çalışan Adayı İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda işe uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
İş Tecrübeleri
Katılınan Kurs ve Seminer Bilgisi
Yabancı Dil Bilgisi
Bilgisayar Yeterlilik Durumu
Mesleki Deneyim Çalışan Adayı’nın Eski İşyeri Çalışan Adayı Çalışan Adayı’nın önceki görev tanımının tespit edilebilmesi Çalışan Adayı’nın önceki görev tanımına göre yeni görevinin tanımlanabilmesinde ve sorumluluklarının belirlenebilmesinde meşru menfaatimizin bulunması ve ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Çalışan Adayı’nın Eski İşyerindeki Görevi
Çalışan Adayı’nın Eski İş Yerine Giriş/Çıkış Tarihi
Mesleki Deneyim Çalışılan İşyeri Referans Olan Kişi* Çalışan Adayı’na referans olan kişinin çalıştığı işyerinin tespit edilerek Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru sürecinin yürütülmesi kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
İşyerindeki Görevi
Diğer Sürücü Belgesi Bulunup Bulunmadığı Bilgisi Çalışan Adayı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi için işe uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi İlgili Kişi’nin başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe uygunluğunun değerlendirilmesi bakımından ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Seyahat Engeli Bulunup Bulunmadığı Bilgisi
Askerlik Bilgisi
Diğer İmza Çalışan Adayı Çalışan Adayı’nın iş süreçlerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin irade beyanının tespit edilebilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinde gerçekleştirdiği işlemler ve sunduğu bilgilere ilişkin irade beyanının tespit edilebilmesi kapsamında hakkın korunması için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Diğer Görüş ve Diğer Bilgiler Çalışan Adayı İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda işe uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş ve iş koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
Kimlik Ad Soyad Çalışan Adayı Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi İlgili Kişi’yi iş başvurusuyla eşleştirebilmemiz bakımından Ad Soyad verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır
Referans Olan Kişi* Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru sürecinin yürütülmesi kapsamında Referans Olan Kişi’nin Ad Soyad verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Doğum Tarihi Çalışan Adayı Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi 4857 sayılı İş Kanunu madde 71 uyarınca ‘belirli bir yaş altındaki kişileri çalıştırmama’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
İletişim E-Posta Adresi Çalışan Adayı Çalışan Adayı ile iletişim sağlanabilmesi Başvurunun değerlendirilmesi sürecinde ve/veya sonucunda Çalışan Adayı ile iletişime geçebilmemiz bakımından E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
İletişim Telefon Numarası Çalışan Adayı E-posta kanalının iş başvurusuna ilişkin Çalışan Adayı’na ulaşmak için yetersiz kaldığı durumlarda İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi E-posta kanalının başvurunun değerlendirilmesi sürecinde ve/veya sonucunda İlgili Kişi ile iletişime geçmede yetersiz kalması halinde İlgili Kişi ile iletişim sağlanabilmesi bakımından Telefon Numarası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor.
Referans Olan Kişi* Çalışan Adayı hakkında referans edinilerek iş başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi   Çalışan Adayı’nın iş başvuru sürecinin yürütülmesi kapsamında Referans Olan Kişi’nin Telefon Numarası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması  
Mesleki Deneyim Eğitim Durumu         Çalışan Adayı         İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda işe uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
İş Tecrübeleri
Katılınan Kurs ve Seminer Bilgisi
Yabancı Dil Bilgisi
Bilgisayar Yeterlilik Durumu
Mesleki Deneyim Çalışan Adayı’nın Eski İşyeri Çalışan Adayı Çalışan Adayı’nın önceki görev tanımının tespit edilebilmesi Çalışan Adayı’nın önceki görev tanımına göre yeni görevinin tanımlanabilmesinde ve sorumluluklarının belirlenebilmesinde meşru menfaatimizin bulunması ve ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Çalışan Adayı’nın Eski İşyerindeki Görevi
Çalışan Adayı’nın Eski İş Yerine Giriş/Çıkış Tarihi
Mesleki Deneyim Çalışılan İşyeri Referans Olan Kişi* Çalışan Adayı’na referans olan kişinin çalıştığı işyerinin tespit edilerek Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru sürecinin yürütülmesi kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
İşyerindeki Görevi
Diğer Sürücü Belgesi Bulunup Bulunmadığı Bilgisi Çalışan Adayı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi için işe uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi İlgili Kişi’nin başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe uygunluğunun değerlendirilmesi bakımından ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Seyahat Engeli Bulunup Bulunmadığı Bilgisi
Askerlik Bilgisi
Diğer İmza Çalışan Adayı Çalışan Adayı’nın iş süreçlerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin irade beyanının tespit edilebilmesi   Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinde gerçekleştirdiği işlemler ve sunduğu bilgilere ilişkin irade beyanının tespit edilebilmesi kapsamında hakkın korunması için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması   Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor
Diğer Görüş ve Diğer Bilgiler Çalışan Adayı İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda işe uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi Çalışan Adayı’nın iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş ve iş koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Form’un doldurulması vasıtası ile, yarı otomatik Yapılmıyor

* İş başvuru formu vasıtasıyla, Referans Olan Kişi hakkında “Ad Soyad, Telefon Numarası, Çalışılan İşyeri ve İşyerindeki Görevi” verilerinin alınması kapsamında Çalışan Adayı, Veri Sorumlusu olup KVKK 10’uncu maddesi uyarınca ilgili kişileri aydınlatmakla yükümlüdür. Tarafımıza aktarılan bu veriler bakımından KVKK 10’uncu madde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 6’ncı maddesi (a) bendi uyarınca kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde tarafımızın da ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair
  bilgi edinme;
 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini
  talep etme;
 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara
  itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@repg.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Teknokent Arı No: 2/50/6 Sarıyer/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

Bu Aydınlatma Metni’ni okuduktan sonra lütfen yalnızca okuduğunuzu belirten bununla birlikte kabul ettiğiniz anlamına gelmeyen şu ifadeyi aşağıdaki boşluğa kendi el yazınızla yazınız;

 “Ben [isminiz soyisminiz], bu Aydınlatma Metni’ni [tarih] tarihinde okudum.”

(Dijital olarak tarih ile kayıt edilmektedir.)