Dijital Enerji

"Enerjinin Dijitalleşmesi" kavramı artık hayatımıza girdi...

Günümüzde dağıtık yapı ve mimari tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Merkezi kaynaklarda üretilen ve depolanan enerjinin şehirlere iletilmesi için büyük ve pahalı enerji nakil hatları vb. dağıtım şebekelerinin günümüzde artık verimsiz olduğu kabul ediliyor. Bu geleneksel eski teknolojinin yerine bireylere kadar üretim, akıllı depolama ve dağıtım ile verimli kaynak paylaşımı fikri yer bulmaya başladı. Mahali elektrik ve su üretimi, küçük şebekeler ile “kablosuz elektrik taşıma” ve “borusuz su taşıma” özelliği çok yakında mümkün olacak. Birer enerji çiftçisi haline gelen komşular birbirlerine ürettikleri ihtiyaç fazlası enerjiyi paylaşabilecek ve böylece enerjide verimlilik artmış olacak. Geleneksel enerji altyapısı kültürümüz tümüyle değişecek…

Dağıtık Yenilenebilir & Tamamen Dijital Enerji Altyapıları geliyor

Nikola Tesla Vecize
Neden halen Enerjiyi Üretildiği Merkezi bir yerden tüketildiği yere taşımak için DİREK ve KABLO kullanıyoruz? RePG ile ürettiğiniz enerjiyi aynı yerde/bölgede tüketebilirsiniz.

Merkezi Yapıdan Dağıtık Yapıya

Bilinen Bulut Teknolojileri

Bilinen Bulut
Teknolojileri

Kablolu veya Kablosuz Veri Transferi ve Depolama

RePG Bulut Teknolojileri

RePG Bulut
Teknolojileri

Kablolu veya Kablosuz Elektrik ve Su Transferi ve Depolama

RePG, biri “Elektrik” diğeri “Su” olmak üzere havadaki Nem ve Isıdan iki tane “Ürün” elde edebilir! Yani NEM ve ISI’yı havadan alarak / İNDİREREK Enerjiye çevirip PİLE yazabilir veya ELEKTRİK ŞEBEKESİNE verebilir. Benzer şekilde SU olarak İNDİRİP, SU DEPOSUNA veya SU ŞEBEKESİNE verebilir.

Bilgisayar teknolojileri de aslında aynısını yaparlar. BULUTTAN’tan VERİ’yi indirirler ve bunu VERİ DEPOLAMAYA yazarlar, ŞEBEKEYE VERİRLER veya TÜKETİRLER. Film veya müzik tüketmek anlamına gelir. Veriyi PPT saklarlar veya E-Posta ile şebekeye geri yollarlar.

Bu yüzden nem, ısı, elektrik, su gibi girdi ve çıktı yönüyle değerlendirecek olursak, her bir MİKRO MODÜL RePG sistemi aslında bir “Tower Computer” gibi çalışmaktadır.

RePG ile havadaki/ortamdaki nem ve ısı değişiminden Elektrik Enerjisi üretilebilir. Gizli-Isı ve Atık Isıların olduğu sonsuz miktarda atık ortamlar mevcut.

RePG, ayrıca ekstra enerji harcamadan havadaki nemi kolayca indirerek suya çevirerek Su üretebilir.

RePG, yenilenebilir sonsuz enerji ve su kaynağı özelliği taşır. Gizli Isı, Atık-Isı, Suntermal ve Jeotermal kaynaklar sonsuzdur.

RePG, potansiyel, küresel su ve enerji kıtlığına çare üretebilir. En kurak çöllerde gece gündüz farkı sayesinde veya deniz kenarlarındaki buharlaşma ile sonsuz miktarda enerji ve temiz içilebilir su üretimi mümkün.

RePG, şehirler arası borusuz su transferi sağlar. Her ev veya şehir kendi suyunu üretebilir ve kendi çevresindeki küçük akıllı mikro su şebekesi ile dağıtır.

RePG, şehirler arası büyük direkler veya kalın kablolara ihtiyaç duymadan enerji taşır. Her ev, işyerinde ve bölgelerde küçük akıllı az maliyetli "mikro şebekeler" ile enerji taşınır.

"Elektrik enerjisi her yerde sınırsız miktarda sunulmuş durumda ve Dünyadaki makinelerini kömür, petrol, gaz veya diğer bilinen yakıtlara ihtiyaç duymadan çalıştırabilir."

Nikola Tesla

"Elektrik enerjisi havada sınırsız miktarda “Gizli-Isı” yanında “Sun-Termal” ve “Jeotermal” gibi doğal kaynaklar ile sunulmuş durumda. Dünyadaki makineleri kömür, petrol, gaz veya diğer bilinen yakıtlara ihtiyaç duymadan çalıştırabiliriz. Ve bu karbon temelli yakıtların %50’den fazlasını, düşük veya yüksek Sıcaklıklı Atık-Isı kayıplarını da maksimum verimlilik ile geri kazanabiliriz."

Hasan Ayartürk / RePG Enerji Kurucusu

Akıllı Ev Yenilenebilir Enerji Sistemi

Akıllı Ev Yenilenebilir
Enerji Sistemi

Hibrit Enerji Temelli Akıllı Ev

Hibrit Enerji Temelli
Akıllı Ev

Akıllı Küçük Şebeke

Akıllı
Küçük Şebeke

Bireyden Bireye Enerji Transferi

Herkes kendi evinde ürettiği enerjiyi veri yollar gibi şebeke üzerinden gönderecek...

RePG ile Akıllı Şebeke Bileşenleri ve Teknolojisi Değişiyor...

Akıllı Üretim

Akıllı İstasyonlar

Akıllı Dağıtım

Akıllı Sayaçlar

Bütünleştirilmiş Haberleşme

İleri Kontrol Metotları

Enerjinin İnterneti

ENERJİNİN ŞEBEKESİBİLGİNİN ŞEBEKESİ
Enerji, GüçBilgi, Bant Genişliği
Carnot ThermodynamicsShannon Information Theory
1824 – Entropi1948 – Entropi!
Ergs ve JoulesBits ve Bytes
ElektrikselElektronik
WaM(W) = Newton-Metre/SaniyeMetcalfe(Me) = Bit-Metre/Saniye
Güç = Joules/SaniyeBant Genişliği = Bit/Saniye

Enerji Altyapısı Dönüşümü

Enerjinin İnterneti

Enerjinin
İnterneti

Sanayi Enerji Dönüşümü

Bize Ulaşın

Teknolojimiz, ürünlerimiz, yatırımcı ilişkileri ve daha fazlası için bize ulaşın…

Gelişmeler ve Ürünlerimizle İlgili Bizden Haber Almak İçin e-Bültene Abone Olun.